Butiran untuk "Maklumat tanah yang telah di batalkan"

Tajukmaklumat tanah yang telah di batalkan
PeneranganAgensi pembekal data adalah Dari PTG, Maklumat tanah yang telah di batalkan bagi seluruh Negeri Sembilan.
Format
Dari agensiMajlis Daerah Rembau (MDR)
Tarikh2015-11-18 13:36:20
Kembali