Senarai Data

1. Keagamaan
Penerangan:   Data yang mengandungi maklumat berkaitan taburan bangunan atau premis yang digunakan sebagai tempat ibadat, ceramah agama dan aktiviti- aktiviti lain yang berkaitan keagamaan seperti surau, masjid, kuil, tokong, gereja, perkuburan dan lain - lain kegunaan keagamaan.
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol
  Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu
  Pejabat Daerah Dan Tanah Port Dickson
  Majlis Perbandaran Seremban
  Majlis Perbandaran Nilai
  Majlis Daerah Kuala Pilah
  Majlis Daerah Jempol
  Majlis Daerah Tampin
  Majlis Daerah Jelebu
  Majlis Perbandaran Port Dickson
  Majlis Daerah Rembau
  Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
  Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau
  Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kecil Gemas
2. Kegunaan Kerajaan
Penerangan:   Data yang mengandungi maklumat berkaitan taburan bangunan jabatan/agensi kerajaan dan badan berkanun untuk kegunaan kerajaan, kedutaan asing dan agensi- agensi yang berkaitan seperti Istana, muzium, pejabat kerajaan, pejabat pos, mahkamah, dewan serbaguna , perpustakaan dan lain- lain kegunaan kerajaan.
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol
  Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu
  Pejabat Daerah Dan Tanah Port Dickson
  Majlis Perbandaran Seremban
  Majlis Perbandaran Nilai
  Majlis Daerah Kuala Pilah
  Majlis Daerah Jempol
  Majlis Daerah Tampin
  Majlis Daerah Jelebu
  Majlis Perbandaran Port Dickson
  Majlis Daerah Rembau
  Jabatan Kerja Raya
  Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kecil Gemas
3. Keselamatan
Penerangan:   Data yang mengandungi maklumat berkaitan taburan bangunan pentadbiran dan operasi untuk tujuan aktiviti pertahanan Negara, keselamatan dan ketenteraman awam seperti taburan balai polis, balai bomba, penjara, Kem Tentera dan sebagainya.
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Ibu Pejabat Polis Kontigen Negeri Sembilan
4. Kesihatan
Penerangan:   Data yang mengandungi maklumat berkaitan dengan bangunan atau premis bagi menjalankan aktiviti kesihatan dan kerja sosial berkaitan penjagaan kesihatan yang disediakan oleh professional terlatih seperti Hospital, Klinik Kesihatan, Klinik Desa, Klinik 1Malaysia, Klinik Gigi dan lain- lain.
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Kesihatan
5. Pelancongan
Penerangan:   Data yang mengandungi maklumat berkaitan dengan bangunan, premis dan kawasan yang terlibat atau diusahakan untuk menjalankan aktiviti pelancongan dan rekreasi seperti kawasan pelancongan, hotel dan resort, taman rekreasi, kawasan pantai dan sebagainya.
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Unit Perancang Ekonomi Negeri
  Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan
6. Pendidikan
Penerangan:   Data yang mengandungi maklumat berkaitan dengan institusi yang menawarkan aktiviti pra pendidikan, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lain dan perkhidmatan sokongan seperti Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Tadika (Kerajaan), Sek. Berasrama Penuh, Maktab Perguruan, Kolej Jururawat dan sebagainya.
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Pendidikan
7. Perindustrian
Penerangan:   Data yang mengandungi maklumat berkaitan bangunan atau premis yang menjalankan perusahaan (biasanya secara besar - besaran) untuk menghasilkan, membuat dan mengeluarkan produk.
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Seremban
  Majlis Perbandaran Nilai
  Majlis Daerah Kuala Pilah
  Majlis Daerah Jempol
  Majlis Daerah Tampin
  Majlis Daerah Jelebu
  Majlis Perbandaran Port Dickson
  Majlis Daerah Rembau
  Unit Perancang Ekonomi Negeri
8. Perkuburan
Penerangan:   Tempat bagi aktiviti pengebumian mayat dan aktiviti yang berkaitan mengikut keagamaan.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol
  Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu
  Pejabat Daerah Dan Tanah Port Dickson
  Majlis Perbandaran Seremban
  Majlis Perbandaran Nilai
  Majlis Daerah Kuala Pilah
  Majlis Daerah Jempol
  Majlis Daerah Tampin
  Majlis Daerah Jelebu
  Majlis Perbandaran Port Dickson
  Majlis Daerah Rembau
  Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
  Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau
  Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kecil Gemas
9. Rekreasi
Penerangan:   Data yang mengandungi maklumat berkaitan dengan bangunan, premis dan kawasan yang terlibat atau diusahakan untuk menjalankan aktiviti pelancongan dan rekreasi seperti kawasan pelancongan, hotel dan resort, taman rekreasi, kawasan pantai dan sebagainya.
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Seremban
  Majlis Perbandaran Nilai
  Majlis Daerah Kuala Pilah
  Majlis Daerah Jempol
  Majlis Daerah Tampin
  Majlis Daerah Jelebu
  Majlis Perbandaran Port Dickson
  Majlis Daerah Rembau
  Unit Perancang Ekonomi Negeri
1. DUN
Penerangan:   Sempadan Dun ialah gabungan dari beberapa kawasan daerah mengundi.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia
2. Daerah
Penerangan:   Sempadan Daerah ialah sempadan yang menunjukkan sempadan daerah - daerah di Negeri Sembilan.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia
3. Gunatanah Komited 2013
Penerangan:   Gunatanah komited ialah pembangunan aktiviti tanah yang telah mendapat kelulusan Kebenaran Merancang (Borang C1) melalui JK OSC, dan Pihak Berkuasa Negeri (PBN).
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Seremban
  Majlis Perbandaran Nilai
  Majlis Daerah Kuala Pilah
  Majlis Daerah Jempol
  Majlis Daerah Tampin
  Majlis Daerah Jelebu
  Majlis Perbandaran Port Dickson
  Majlis Daerah Rembau
  PLANMalaysia@Negeri Sembilan
4. Gunatanah Komited 2014
Penerangan:   Gunatanah komited ialah pembangunan aktiviti tanah yang telah mendapat kelulusan Kebenaran Merancang (Borang C1) melalui JK OSC, dan Pihak Berkuasa Negeri (PBN).
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Seremban
  Majlis Perbandaran Nilai
  Majlis Daerah Kuala Pilah
  Majlis Daerah Jempol
  Majlis Daerah Tampin
  Majlis Daerah Jelebu
  Majlis Perbandaran Port Dickson
  Majlis Daerah Rembau
  PLANMalaysia@Negeri Sembilan
5. Gunatanah Semasa
Penerangan:   Gunatanah semasa ialah pengkelasan aktiviti fizikal sediada di atas tanah seperti pertanian, perindustrian, kediaman, perniagaan dan sebagainya.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Seremban
  Majlis Perbandaran Nilai
  Majlis Daerah Kuala Pilah
  Majlis Daerah Jempol
  Majlis Daerah Tampin
  Majlis Daerah Jelebu
  Majlis Perbandaran Port Dickson
  Majlis Daerah Rembau
  PLANMalaysia@Negeri Sembilan
  Jabatan Pertanian
6. Gunatanah Zoning
Penerangan:   Gunatanah cadangan yang telah ditetapkan di dalam Rancangan Tempatan Daerah (RTD).
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Seremban
  Majlis Perbandaran Nilai
  Majlis Daerah Kuala Pilah
  Majlis Daerah Jempol
  Majlis Daerah Tampin
  Majlis Daerah Jelebu
  Majlis Perbandaran Port Dickson
  Majlis Daerah Rembau
  PLANMalaysia@Negeri Sembilan
7. Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung (JKKK)
Penerangan:   Sempadan Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung (JKKK) ialah sempadan pentadbiran JKKK yang mengandungi maklumat taburan kampung mengikut daerah di Negeri Sembilan.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol
  Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu
  Pejabat Daerah Dan Tanah Port Dickson
  Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kecil Gemas
8. Lot
Penerangan:   Lot Kadaster merupakan pangkalan data ukur berdigit bagi lot-lot tanah yang telah diukur halus. Ciri-ciri yang ditunjukkan adalah sempadan lot seperti nombor lot, keluasan lot, bearing, jarak sempadan dan sebagainya.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia
9. Mukim
Penerangan:   Sempadan mukim ialah pecahan mukim mengikut Daerah di Negeri Sembilan.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia
10. Negara
Penerangan:   Sempadan Negara ialah sempadan negeri - negeri di Malaysia.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia
11. Negeri
Penerangan:   Sempadan Negeri ialah sempadan bagi daerah di Negeri Sembilan
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia
12. Parlimen
Penerangan:   Sempada Parlimen ialah gabungan dari beberapa kawasan sempadan Dun.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia
13. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
Penerangan:   Merupakan sempadan kawasan Pihak Berkuasa Tempatan yang merangkumi kawasan kawalan dan kawasan operasi mengikut PBT (Pihak Berkuasa Tempatan) bagi setiap daerah Negeri Sembilan.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Seremban
  Majlis Perbandaran Nilai
  Majlis Daerah Kuala Pilah
  Majlis Daerah Jempol
  Majlis Daerah Tampin
  Majlis Daerah Jelebu
  Majlis Perbandaran Port Dickson
  Majlis Daerah Rembau
14. Sempadan Daerah Mengundi
Penerangan:   Sempadan Daerah Mengundi diwujudkan melalui satu atau lebih gabungan beberapa lokaliti. Ia bertujuan untuk menentukan Pusat-Pusat Mengundi bagi pemilih yang lokalitinya berada di dalam Daerah Mengundi tersebut.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia
15. Tanah Adat
Penerangan:   Tanah adat adalah merujuk kepada tanah di bawah hakmilik Pejabat Tanah yang diwartakan di bawah Enakmen Pegangan Adat, Bab 215 dan Enakmen Pegangan Adat (Tanah Lengkongan) 1960 dan ianya diwarisi secara turun temurun oleh sesuatu suku kaum secara berkelompok. Dalam sijil daftar tanah tersebut tercatit nama suku atau kaum berkenaan. Tanah adat terdapat di Negeri Sembilan dan Melaka.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol
  Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu
  Pejabat Daerah Dan Tanah Port Dickson
  Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kecil Gemas
16. Tanah Group Settlement Area (GSA)
Penerangan:   Tanah Rancangan Berkelompok (GSA) ialah satu penempatan baru yang terancang dengan menyediakan sumber-sumber ekonomi berdasarkan pembukaan ladang-ladang oleh agensi perlaksana contoh FELDA dan FELCRA.
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol
  Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu
  Pejabat Daerah Dan Tanah Port Dickson
  Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kecil Gemas
17. Gunatanah Komited 2015
Penerangan:   Gunatanah komited ialah pembangunan aktiviti tanah yang telah mendapat kelulusan Kebenaran Merancang (Borang C1) melalui JK OSC, dan Pihak Berkuasa Negeri (PBN).
Format data:   Poligon
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Seremban
  Majlis Perbandaran Nilai
  Majlis Daerah Kuala Pilah
  Majlis Daerah Jempol
  Majlis Daerah Tampin
  Majlis Daerah Jelebu
  Majlis Perbandaran Port Dickson
  Majlis Daerah Rembau
  PLANMalaysia@Negeri Sembilan
1. Bandar Utama
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
2. Hierarki Penempatan
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
3. Kampung
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
4. Pelancongan
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
5. Titik Tinggi
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
1. Lembangan
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Sembilan
2. Sungai
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Sembilan
3. Tadahan
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Syarikat Air Negeri Sembilan
4. Tasik
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Sembilan
1. Kontur
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia
2. Gunung
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
3. Titik Tinggi
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia
1. Tanah Tanih
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Mineral Dan Geosains
1. Geologi
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Mineral Dan Geosains
2. Kecerunan
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
3. Ketinggian
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
4. Rizab Hutan
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Perhutanan
1. Hentian Rehat
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Kerja Raya
2. Jalan
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Kerja Raya
3. Landasan Keretapi
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Kerja Raya
4. Plaza Tol
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Kerja Raya
5. Stesen Komuter
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Kerja Raya
6. Tatatur Komuter
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Kerja Raya
1. Bekalan Air
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Syarikat Air Negeri Sembilan
2. Bekalan Elektrik
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
3. Bekalan Gas
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
4. Jaringan Elektrik
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
5. Jaringan Gas
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
6. Jaringan Paip
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:   Syarikat Air Negeri Sembilan
7. Pembentungan
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
8. Saliran
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
9. Sisa Pepejal
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
10. Telaga
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
11. Telekomunikasi
Penerangan:   
Format data:   
Agensi bertanggungjawab:
1. Hillshade
Penerangan:   Data 3D berwarna kelabu yang menunjukkan permukaan bumi dengan kedudukan relatif matahari dengan mengambilkira teduhan imej. Data ini dihasilkan dengan menggunakan ketinggian (data kontur) dan azimut kedudukan matahari.
Format data:   Raster
Agensi bertanggungjawab: