Pengenalan


NS Data Portal Online disediakan bermatlamat sebagai One Stop Center bagi pengamal GIS Negeri yang terdiri daripada semua Jabatan dan agensi Teknikal N.Sembilan, PBT dan Pihak SUK Negeri untuk berkongsi maklumat geospatial (GIS) secara intranet dan internet. Capaian maklumat yang dikongsikan membantu melicinkan lagi kaedah pengurusan pentadbiran dan perancangan bagi semua Jabatan dan agensi kerajaan di Negeri Sembilan. Melalui informasi dan maklumat terkini, strategi perancangan diperingkat negeri dan daerah dapat dilaksanakan dengan penglibatan terus daripada agensi bukan kerajaan dan juga orang awam. Kemudahan aksesibiliti data yang pantas dan saluran maklumat yang terkini menjadikan GIS9 Online, media utama dalam menyediakan informasi yang efisen kepada pengguna..

Senarai Data


Spatial   Bukan Spatial

No Tajuk Agensi Pembekal Data (APD) Tarikh dan Masa Jenis Data
1
MAKLUMAT BORANG CERTIFICATE OF COMPLETION (CCC) BAGI BULAN JANUARI – JUN 2017
Majlis Perbandaran Seremban2017-11-10 10:33:29Bukan Spatial
2
Majlis Daerah Jelebu2017-04-14 15:46:00Bukan Spatial
3
Majlis Daerah Jempol2017-04-14 12:30:47Bukan Spatial
4
Jabatan Kerja Raya2017-04-12 10:35:41Bukan Spatial
5
Majlis Daerah Jempol2017-04-05 16:25:04Bukan Spatial
6
Majlis Daerah Jempol2017-04-03 16:10:43Bukan Spatial
7
Majlis Daerah Jempol2017-03-28 14:59:24Bukan Spatial
8
Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah2017-01-25 08:21:06Bukan Spatial
9
PLANMalaysia@Negeri Sembilan2016-10-20 12:01:59Bukan Spatial
10
Megasoft Network Sdn Bhd2016-08-28 21:18:32Bukan Spatial
11
Megasoft Network Sdn Bhd2016-08-28 20:28:38Spatial
12
Jabatan Kerja Raya2015-11-19 12:23:32Bukan Spatial
13
Agensi pembekal data adalah Jabatan Kerja Raya(JKR), Jaringan jalan bagi seluruh Negeri Sembilan.
Majlis Daerah Tampin2015-11-18 13:40:47Spatial
14
Agensi pembekal data adalah Dari PTG, Maklumat rizab balairaya bagi seluruh Negeri Sembilan.
Majlis Perbandaran Port Dickson2015-11-18 13:38:16Bukan Spatial
15
Agensi pembekal data adalah Dari PTG, Maklumat tanah yang telah di batalkan bagi seluruh Negeri Sembilan.
Majlis Daerah Rembau2015-11-18 13:36:20Bukan Spatial
16
Agensi pembekal data adalah Dari UPTM, Maklumat kampung bagi seluruh Negeri Sembilan.
PLANMalaysia@Negeri Sembilan2015-11-18 10:51:47Bukan Spatial