1. Keagamaan
Penerangan:   Keagamaan
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban (PDTS)
  Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah (PDTKP)
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol (PDTJEM)
  Majlis Perbandaran Seremban (MPS)
  Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)
  Jabatan Kesihatan (JKNNS)
  Majlis Perbandaran Jempol (MPJL)
  Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan
2. Keselamatan
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Ibu Pejabat Polis Kontigen Negeri Sembilan
  Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban (PDTS)
3. Kesihatan
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban (PDTS)
4. Pelancongan
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban (PDTS)
5. Pendidikan
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:
6. Perindustrian
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah (PDTKP)
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol (PDTJEM)
  Jabatan Kesihatan (JKNNS)
7. Perkuburan
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah (PDTKP)
  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol (PDTJEM)
8. Rekreasi
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Badan Kawal Selia Air
1. DUN
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Nilai (MPN)
  Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)
  Pejabat Daerah dan Tanah Rembau (PDTR)
  Pejabat Daerah dan Tanah Tampin (PDT)
  Pejabat Daerah dan Tanah Jelebu (PDTJ)
  Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson (PDTPD)
  Pejabat Daerah dan Tanah Kecil Gemas (PDTKG)
  Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Sembilan (JPBDNS)
2. Daerah
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Badan Kawal Selia Air
  Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Sembilan(PTG)
  Majlis Perbandaran Seremban (MPS)
  Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD)
  Majlis Daerah Jelebu (MDJ)
  Majlis Daerah Rembau (MDR)
  Majlis Daerah Tampin (MDT)
  Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Sembilan (JPBDNS)
3. Gunatanah Komited 2013
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Jempol (MPJL)
  Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Sembilan (JPBDNS)
4. Mukim
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Badan Kawal Selia Air
  Majlis Perbandaran Seremban (MPS)
  Majlis Perbandaran Nilai (MPN)
  Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Sembilan & Melaka
  Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD)
  Majlis Daerah Jelebu (MDJ)
  Majlis Daerah Rembau (MDR)
  Majlis Daerah Tampin (MDT)
  Pejabat Daerah dan Tanah Rembau (PDTR)
  Pejabat Daerah dan Tanah Tampin (PDT)
  Pejabat Daerah dan Tanah Jelebu (PDTJ)
  Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson (PDTPD)
  Pejabat Daerah dan Tanah Kecil Gemas (PDTKG)
  Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Sembilan (JPBDNS)
5. Gunatanah Semasa
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Nilai (MPN)
1. Bandar Utama
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD)
  Majlis Daerah Jelebu (MDJ)
  Majlis Daerah Rembau (MDR)
  Majlis Daerah Tampin (MDT)
  Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Sembilan (JPBDNS)
2. Hierarki Penempatan
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD)
  Majlis Daerah Jelebu (MDJ)
  Majlis Daerah Rembau (MDR)
  Majlis Daerah Tampin (MDT)
1. Gunatanah Semasa
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Alam Sekitar
  Majlis Perbandaran Jempol (MPJL)
  Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan
  Jabatan Pertanian Negeri Sembilan
  Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD)
  Majlis Daerah Jelebu (MDJ)
  Majlis Daerah Rembau (MDR)
  Majlis Daerah Tampin (MDT)
  Pejabat Daerah dan Tanah Rembau (PDTR)
  Pejabat Daerah dan Tanah Tampin (PDT)
  Pejabat Daerah dan Tanah Jelebu (PDTJ)
  Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson (PDTPD)
  Pejabat Daerah dan Tanah Kecil Gemas (PDTKG)
  Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Sembilan (JPBDNS)
2. Lembangan
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:
1. Kontur
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:
2. Gunung
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan
1. Tanah Tanih
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:
1. Geologi
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Sembilan & Melaka
2. Kecerunan
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Sembilan & Melaka
3. Ketinggian
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:
4. Rizab Hutan
Penerangan:   
Format data:   Point
Agensi bertanggungjawab:   Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan