NS Data Portal merupakan platform perkongsian data geospatial dan non geospatial untuk memudahkan Agensi Pembekal Data (APD) mengurus dan mengemaskini data agensi secara atas talian. Terdapat 36 APD yang terdiri daripada Agensi Teknikal, Pihat Berkuasa Tempatan (PBT) dan Pejabat Tanah dan Daerah (PTD) di bawah Kerajaan Negeri Sembilan. Melalui platform ini APD diberi kemudahan untuk mencapai, memuatnaik dan mengemaskini data secara atas talian di mana sahaja dengan pelbagai peranti.


 

Senarai Data

No Tajuk Agensi Pembekal Data (APD) Tarikh dan Masa Jenis Data