PERMOHONAN DATA ON-LINE

Permohonan Data On-line ini merupakan kaedah pembelian dan perkongisan peta atau data GIS9 secara atas talian.

Modul ini dapat memudahkan pelanggan dalam membuat permohonan data bagi sesuatu kawasan di dalam Negeri Sembilan.

Pemohon hendaklah terlebih dahulu mendaftar secara atas talian (sekali sahaja) melalui Portal GIS9 ini sebelum membuat permohonan.