GIS9 for Executive

Merupakan platform khas untuk memaparkan info yang lengkap bagi kegunaan pihak pengurusan.

Selain itu Modul GIS9 for Executive ini merupakan modul untuk keperluan Stakeholders dan Pengurusan Tertinggi yang memberikan kemudahan capaian kepada laporan yang diperlukan.