Modul ini dibangunkan untuk membolehkan orang awam menerokai data geospatial Negeri Sembilan, menyumbang pemetaan, berkongsi komen, foto dan maklumat lain dan menyertai dalam proses membuat keputusan di peringkat negeri.  Antara fungsi dan tools yang disediakan dalam modul ini ialah add comment dan add point.